• ASU WA DATE NA NO NI, IMA SUGU KOE GA KIKITAI

  ASU WA DATE NA NO NI, IMA SUGU KOE GA KIKITAI 

   EDITION RÉGULIÈRE (GFCG-11602)                                                                                                    

  Asu Wa Date Na No Ni, Ima Sugu Koe Ga Kikitai

    CD SEULEMENT

       1. Asu wa Date na no ni, Ima Sugu Koe ga Kikitai

       2. Asu wa Date na no ni, Ima Sugu Koe ga Kikitai (Instrumental)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   SINGLE V (GFV-31602)                                                                                                                     

  Asu Wa Date Na No Ni, Ima Sugu Koe Ga Kikitai

    DVD SEULEMENT

       1. Asu wa Date na no ni, Ima Sugu Koe ga Kikitai (Music Video)

       2. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                           MUSIC VIDEO                                                                                                                                  

     

  < Ama no Jaku                                                                                                                                                                                                                                        Suki Chan >