• BLACK BUTTERFLY/KAZE NI FUKARETE

  BLACK BUTTERFLY/KAZE NI FUKARETE 

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50375)                                                                                                 

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete

    CD SEULEMENT

       1. Black Butterfly

       2. Kaze ni Fukarete

       3. Black Butterfly (Instrumental)

       4. Kaze ni Fukarete (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50376)                                                                                                 

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete

    CD SEULEMENT

       1. Kaze ni Fukarete

       2. Black Butterfly

       3. Kaze ni Fukarete (Instrumental)

       4. Black Butterfly (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50367)                                                                                                    

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Black Butterfly (Music Video)                                                      

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50369)                                                                                                     

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kaze ni Fukarete (Music Video)                                                  

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50371)                                                                                                

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Black Butterfly (Dance Shot Ver.)                                             

       2. Black Butterfly (Jacket & MV Making-Of)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

    EDITION LIMITÉE D (HKCN-50373)                                                                                                      

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete  (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD 

       1. Kaze ni Fukarete (Dance Shot Ver.)

       2. Kaze ni Fukarete (Jacket & MV Making-Of)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

    EVENT V BLACK BUTTERFLY (TGBS-8080)                                                                                             

  Event V: Black Butterfly/Kaze ni Fukarete (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Black Butterfly (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Black Butterfly (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Black Butterfly (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Black Butterfly (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Black Butterfly (Uemura Akari Solo Ver.)

   EVENT V KAZE NI FUKARETE (TGBS-8081)                                                                                            

  Event V: Black Butterfly/Kaze ni Fukarete (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Kaze ni Fukarete (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                              

       2. Kaze ni Fukarete (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Kaze ni Fukarete (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Kaze ni Fukarete (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Kaze ni Fukarete (Uemura Akari Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                    

    

   

  Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai!                                                                                               Senobi/Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa >