• CHOTTO MATTE KUDASAI!

  CHOTTO MATTE KUDASAI!

  EDITION RÉGULIÈRE (HKCN-50211)                                                                                                    

  Chotto Matte Kudasai!

    CD SEULEMENT

       1. Chotto Matte Kudasai!

       2. Namida Girl

       3. Chotto Matte Kudasai! (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  EDITION LIMITÉE A (HKCN-50204)                                                                                                       

  Chotto Matte Kudasai!

    (CD+DVD) CONTENU CD    

       1. Chotto Matte Kudasai!   

       2. Chance Torai!

       3. Chotto Matte Kudasai! (Instrumental)

                         CONTENU DVD    

       1. Chotto Matte Kudasai! (Dance Shot Version)                                      

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                              WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                            EDITION LIMITÉE B (HKCN-50206)                                                                                                      

  Chotto Matte Kudasai!

    (CDLIM.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Chotto Matte Kudasai! (Minna Shugo Version II)                                          

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50208)                                                                                                      

  Chotto Matte Kudasai!

    (CDLIM.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Chotto Matte Kudasai (Dance Shot Version II)                                  

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

  EDITION LIMITÉE D (HKCN-50210)                                                                                                     

  Chotto Matte Kudasai!

    CD SEULEMENT

       1. Chotto Matte Kudasai!    

       2. S/mileage Singles Gekiatsu Remix      

       3. Chotto Matte Kudasai! (Instrumental)                                     

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  SINGLE V (HKBN-50158)                                                                                                                      

  Chotto Matte Kudasai!

    DVD SEULEMENT     

       1. Chotto Matte Kudasai! (Music Video)                                                    

       2. Chotto Matte Kudasai! (Close-up Version)

       3. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V (TGBS-6551)                                                                                                                              

  Chotto Matte Kudasai!

    DVD SEULEMENT 

       1. Chotto Matte Kudasai! (Wada Ayaka Close-up Version)                                 

       2. Chotto Matte Kudasai! (Fukuda Kanon Close-up Version)

       3. Chotto Matte Kudasai! (Nakanishi Kana Close-up Version)

       4. Chotto Matte Kudasai! (Takeuchi Akari Close-up Version)

       5. Chotto Matte Kudasai! (Katsuta Rina Close-up Version)

                                                               6. Chotto Matte Kudasai! (Tamura Meimi Close-up Version)

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                    

   

  < Please Miniskirt Post Woman!                                                                                                                                                                                                       Dot Bikini