• DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE... 

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7417)                                                                                                    

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    CD SEULEMENT

       1. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai

       2. Junjou cm (Centimeter)

       3. Kon'ya Dake Ukaretakatta

       4. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Instrumental)

       5. Junjou cm (Centimeter) (Instrumental)

                                                                        6. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7418)                                                                                                 

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    CD SEULEMENT

       1. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai

       2. Junjou cm (Centimeter)

       3. Kon'ya Dake Ukaretakatta

       4. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Instrumental)

       5. Junjou cm (Centimeter) (Instrumental)

                                                                        6. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7419)                                                                                                   

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    CD SEULEMENT

       1. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai

       2. Junjou cm (Centimeter)

       3. Kon'ya Dake Ukaretakatta

       4. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Instrumental)

       5. Junjou cm (Centimeter) (Instrumental)

                                                                        6. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                         

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7409)                                                                                                         

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7411)                                                                                                          

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Junjou cm (Centimeter) (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   

  EDITION LIMITÉE C (EPCE-7413)                                                                                                        

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   

  EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7415)                                                                                                        

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...(CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Dance Shot Ver.)

       2. Junjou cm (Centimeter)e (Dance Shot Ver.)

       3. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

              

   

   EVENT V (TGBS-10627)                                                                                                                           

  DATE NO HI WA NIDO.../JUNJOU CM (CENTIMETER)/KON'YA DAKE...

    DVD SEULEMENT 

       1.  Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai (Close-up Ver.)                                        

       2. Junjou cm (Centimeter) (Close-up Ver.)

       3. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Close-up Ver.)

   

   

   

     MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  Teion Yakedo/Shunrenka/I Need You ~Yozora no Kanransha~