• DOSUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

   DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7144)                                                                                                    

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    CD SEULEMENT

       1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan

       2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta

       3. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.)

       4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Instrumental)

       5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Instrumental)

       6. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.) (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7145)                                                                                                 

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    CD SEULEMENT

       1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan

       2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta

       3. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.)

       4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Instrumental)

       5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Instrumental)

       6. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.) (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7146)                                                                                                   

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    CD SEULEMENT

       1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan

       2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta

       3. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.)

       4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Instrumental)

       5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Instrumental)

       6. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.) (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7138)                                                                                                         

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE B (EPCE-7140)                                                                                                          

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   EDITION LIMITÉE C (EPCE-7142)                                                                                                        

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Nen ni wa Nen (Nen'iri ver.) (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V DOSUKOI! KENKYO NI DAITAN (TGBS-8780)                                                                            

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    DVD SEULEMENT  

       1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Hamaura Ayano Solo Ver.)

                                                                 6. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Doisukoi! Kenkyo ni Daitan (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Doisukoi! Kenkyo ni Daitan (Inoue Rei Solo Ver.)                             

   EVENT V RAMEN DAISUKI KOIZUMI-SAN NO UTA (TGBS-8781)                                                                   

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    DVD SEULEMENT  

       1. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Hamaura Ayano Solo Ver.) 

                                                                 6. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta (Inoue Rei Solo Ver.)

    EVENT V NEN NI WA NEN (NEN'IRI VER.) (TGBS-8782)                                                                              

  DOISUKOI! KENKYO NI DAITAN/RAMEN DAISUKI.../NEN NI WA NEN

    DVD SEULEMENT  

       1. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Hamaura Ayano Solo Ver.)

                                                                 6. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (Inoue Rei Solo Ver.)           

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

        

   

   Sakura Night Fever/Chotto Guchoku ni!Chototsu Moushin/Osu! Kobushi Tamashii >