• DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50498)                                                                                                  

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    CD SEULEMENT

       1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~

       2. KEEP ON Joshou Shikou!!

       3. Ashita Yarou wa Bakayarou

       4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Instrumental)

       5. KEEP ON Joshou Shikou!! (Instrumental)

                                                                    6. Ashita Yarou wa Bakayarou (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50499)                                                                                               

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    CD SEULEMENT

       1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~

       2. KEEP ON Joshou Shikou!!

       3. Ashita Yarou wa Bakayarou

       4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Instrumental)

       5. KEEP ON Joshou Shikou!! (Instrumental)

                                                                    6. Ashita Yarou wa Bakayarou (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (HKCN-50500)                                                                                               

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    CD SEULEMENT

       1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~

       2. KEEP ON Joshou Shikou!!

       3. Ashita Yarou wa Bakayarou

       4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Instrumental)

       5. KEEP ON Joshou Shikou!! (Instrumental)

                                                                    6. Ashita Yarou wa Bakayarou (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50492)                                                                                                      

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE B (HKCN-50494)                                                                                                      

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. KEEP ON Joshou Shikou!! (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50496)                                                                                                      

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ashita Yarou wa Bakayarou (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   

   EVENT V DREAM ROAD ~KOKORO GA ODORIDASHITERU~ (TGBS-9470)                                                    

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    DVD SEULEMENT 

       1. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ (Uemura Akari Solo Ver.)

   EVENT V KEEP ON JOUSHOU SHIKOU!! (TGBS-9471)                                                                                   

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    DVD SEULEMENT 

       1. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Uemura Akari Solo Ver.) 

   EVENT V ASHITA YAROU WA BAKAYAROU (TGBS-9472)                                                                        

  DREAM ROAD ~KOKORO GA...~/KEEP ON JOSHOU SHIKOU!!/...

    DVD SEULEMENT 

       1. Ashita Yarou wa Bakayarou (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Ashita Yarou wa Bakayarou (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Ashita Yarou wa Bakayarou (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Ashita Yarou wa Bakayarou (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Ashita Yarou wa Bakayarou (Uemura Akari Solo Ver.) 

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                  

     

    

  Next is you!/Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai                                                                                            Jidanda Dance/Feel! Kanjiru yo >