• HELLO! FIRST LIVE AT SHIBUYA KOHKAIDO

  HELLO! FIRST LIVE AT SHIBUYA KOHKAIDO

   

  EDITION VHS (EPVE-5002)                                                                                                                

  HELLO! FIRST LIVE AT SHIBUYA KOHKAIDO

    VHS SEULEMENT

      1. Good Morning

      2. Dou ni ka Shite Doyoubi

      3. Usotsuki Anta

      4. GET

      5. Daikirai

                                                6. Karasu no Nyoubo

                                                               7. Morning Coffee

                                                8. Mirai no Tobira

                                                9. Summer Night Town

                                                              10. Ai no Tane

                                                              11. Samishii Hi

  EDITION DVD (EPBE-5050)                                                                                                               

    DVD SEULEMENT

      1. Interview

      2. Good Morning

      3. Interview

      4. Dou ni ka Shite Doyoubi

      5. Usotsuki Anta

                                                6. Interview

                                                               7. GET

                                                8. Interview

                                                9. MC

                                                              10. Interview

                                                              11. Karasu no Nyoubo

                                                              12. Morning Coffee

                                                              13. Mirai no Tobira

                                                              14. Summer Night Town

                                                              15. Ai no Tane

                                                              16. Samishii Hi

                                                              17. Interview

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   Morning Musume '99 Memory Seishun no Hikari Tour 1999.4.18  >