• JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    

   EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50516)                                                                                                 

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    CD SEULEMENT

       1. Jidanda Dance

       2. Feel! Kanjiru yo

       3. Jidanda Dance (Instrumental)

       4. Feel! Kanjiru yo (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50517)                                                                                                 

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    CD SEULEMENT

       1. Jidanda Dance

       2. Feel! Kanjiru yo

       3. Jidanda Dance (Instrumental)

       4. Feel! Kanjiru yo (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50510)                                                                                                       

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Jidanda Dance (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50512)                                                                                                       

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Feel! Kanjiru yo (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

                                                                                                                                                                       EDITION LIMITÉE SP (HKCN-50514)                                                                                                     

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Jidanda Dance (Dance Shot Ver.)

       2. Feel! Kanjiru yo (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V (TGBS-9815)                                                                                                                            

  JIDANDA DANCE/FEEL! KANJIRU YO

    DVD SEULEMENT 

       1. Jidanda Dance (Close-Up Ver.)                                    

       2. Feel! Kanjiru yo (Close-Up Ver.)

   

   

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                               

    

   

  Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~/KEEP ON Joshou Shikou!!/Ashita Yarou wa Bakayarou                     SEXY SEXY/Naite Ii yo/Vivid Midnight >