• KOERO! RAKUTEN EAGLES

  KOERO! RAKUTEN EAGLES

  EDITION RÉGULIÈRE (TGCS-4850)                                                                                                      

  Koero! Rakuten Eagles

    CD SEULEMENT  

       1. Koero! Rakuten Eagles

       2. Koero! Rakuten Eagles (Instrumental)                      

   

   

    MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

   

   

  < LALALA Shiawase no Uta                                                                                                                                                                                                      Namida no Iro