• MEMORY SEISHUN NO HIKARI

  MEMORY SEISHUN NO HIKARI

   EDITION 8CM (EPDE-1020)                                                                                                           

  MEMORY SEISHUN NO HIKARI

    CD SEULEMENT

       1. Memory Seishun no Hikari

       2. Happy Night

       3. Never Forget

       4. Memory Seishun no Hikari (Instrumental)

              

   EDITION 12CM (EPCE-5316)                                                                                                          

  Memory Seishun No Hikari

    CD SEULEMENT

       1. Memory Seishun no Hikari

       2. Happy Night

       3. Never Forget

       4. Memory Seishun no Hikari (Instrumental)

       5. Memory Seishun no Hikari (99.4.18 Live Version)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                              WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                      

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                    

   

  < Daite HOLD ON ME!                                                                                                                                                                                                      Manatsu no Kosen