• MUGEN CLIMAX/AI WA MARU DE SEIDENKI/SINGING ~ANO KORO..