• NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

   NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

   EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50432)                                                                                                  

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    CD SEULEMENT

       1. Nana Korobi Ya Oki

       2. Gashin Shoutan

       3. Mahou Tsukai Sally

       4. Nana Korobi Ya Oki (Instrumental)

                                                                 5. Gashin Shoutan (Instrumental)

                                                                 6. Mahou Tsukai Sally (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50433)                                                                                                  

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    CD SEULEMENT

       1. Nana Korobi Ya Oki

       2. Gashin Shoutan

       3. Mahou Tsukai Sally

       4. Nana Korobi Ya Oki (Instrumental)

                                                                 5. Gashin Shoutan (Instrumental)

                                                                 6. Mahou Tsukai Sally (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION RÉGULIÈRE C (HKCN-50434)                                                                                                  

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    CD SEULEMENT

       1. Nana Korobi Ya Oki

       2. Gashin Shoutan

       3. Mahou Tsukai Sally

       4. Nana Korobi Ya Oki (Instrumental)

                                                                 5. Gashin Shoutan (Instrumental)

                                                                 6. Mahou Tsukai Sally (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

    EDITION LIMITÉE A (HKCN-50426)                                                                                                       

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Nana Korobi Ya Oki (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE  

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50428)                                                                                                        

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Gashin Shoutan (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50430)                                                                                                        

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Mahou Tsukai Sally (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V NANA KOROBI YA OKI (TGBS-8674)                                                                                        

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    DVD SEULEMENT  

       1. Nana Korobi Ya Oki (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Nana Korobi Ya Oki (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Nana Korobi Ya Oki (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. Nana Korobi Ya Oki (Takeuchi Akari Solo Ver.)    

       5. Nana Korobi Ya Oki (Katsuta Rina Solo Ver.)    

                                                                6. Nana Korobi Ya Oki (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                                7. Nana Korobi Ya Oki (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                8. Nana Korobi Ya Oki (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                9. Nana Korobi Ya Oki (Sasaki Rikako Solo Ver.)

   EVENT V GASHIN SHOUTAN (TGBS-8675)                                                                                                

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    DVD SEULEMENT  

       1. Gashin Shoutan (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Gashin Shoutan (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Gashin Shoutan (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. Gashin Shoutan (Takeuchi Akari Solo Ver.)        

       5. Gashin Shoutan (Katsuta Rina Solo Ver.)       

                                                                6. Gashin Shoutan (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                                7. Gashin Shoutan (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                8. Gashin Shoutan (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                9. Gashin Shoutan (Sasaki Rikako Solo Ver.)

    EVENT V MAHOU TSUKAI SALLY (TGBS-8676)                                                                                         

  NANA KOROBI YA OKI/GASHIN SHOUTAN/MAHOU TSUKAI SALLY

    DVD SEULEMENT  

       1. Mahou Tsukai Sally (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Mahou Tsukai Sally (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Mahou Tsukai Sally (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. Mahou Tsukai Sally (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       5. Mahou Tsukai Sally (Katsuta Rina Solo Ver.)                              

                                                                6. Mahou Tsukai Sally (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                                7. Mahou Tsukai Sally (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                8. Mahou Tsukai Sally (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                9. Mahou Tsukai Sally (Sasaki Rikako Solo Ver.)

    MUSIC VIDEO                                                                                                                                  

      

   

  Taiki Bansei/Otome no Gyakushuu                                                                                                                                       De Sugita Kui wa Uta Renai/Donden Gaeshi/Watashi >