• OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

   OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

   

   EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7135)                                                                                                   

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    CD SEULEMENT

       1. Oh my wish!

       2. Sukatto My Heart

       3. Ima Sugu Tobikomu Yuuki

       4. Oh my wish! (Instrumental)

                                                                 5. Sukatto My Heart (Instrumental)

                                                                 6. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7136)                                                                                                   

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    CD SEULEMENT

       1. Sukatto My Heart

       2. Ima Sugu Tobikomu Yuuki

       3. Oh my wish!

       4. Sukatto My Heart (Instrumental)

                                                                 5. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Instrumental)

                                                                 6. Oh my wish! (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7137)                                                                                                   

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    CD SEULEMENT

       1. Ima Sugu Tobikomu Yuuki

       2. Oh my wish!

       3. Sukatto My Heart

       4. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Instrumental)

                                                                 5. Oh my wish! (Instrumental)

                                                                 6. Sukatto My Heart (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7129)                                                                                                         

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    (CD.REGA+DVD) CONTENU DVD

       1. Oh my wish! (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7131)                                                                                                         

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    (CD.REGB+DVD) CONTENU DVD

       1. Sukatto My Heart (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (EPCE-7133)                                                                                                        

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    (CD.REGC+DVD) CONTENU DVD

       1. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Music Video)

     VENTE (CDJAPAN)

      WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V OH MY WISH! (TGBS-8783)                                                                                                  

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    DVD SEULEMENT  

       1. Oh my wish! (Fukumura Mizuki Solo Ver.)

       2. Oh my wish! (Ikuta Erina Solo Ver.)

       3. Oh my wish! (Sayashi Riho Solo Ver.)

       4. Oh my wish! (Suzuki Kanon Solo Ver.)    

       5. Oh my wish! (Iikubo Haruna Solo Ver.)    

                                                                6. Oh my wish! (Ishida Ayumi Solo Ver.)

                                                                7. Oh my wish! (Sato Masaki Solo Ver.)

                                                                8. Oh my wish! (Kudo Haruka Solo Ver.)

                                                                9. Oh my wish! (Oda Sakura Solo Ver.)

                                                              10. Oh my wish! (Ogata Haruna Solo Ver.)

                                                              11. Oh my wish! (Nonaka Miki Solo Ver.)

                                                              12. Oh my wish! (Makino Maria Solo Ver.)

                                                              13. Oh my wish! (Haga Akane Solo Ver.)

   EVENT V SUKATTO MY HEART (TGBS-8784)                                                                                           

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    DVD SEULEMENT  

       1. Sukatto My Heart (Fukumura Mizuki Solo Ver.)

       2. Sukatto My Heart (Ikuta Erina Solo Ver.)

       3. Sukatto My Heart (Sayashi Riho Solo Ver.)

       4. Sukatto My Heart (Suzuki Kanon Solo Ver.)        

       5. Sukatto My Heart (Iikubo Haruna Solo Ver.)       

                                                                6. Sukatto My Heart (Ishida Ayumi Solo Ver.)

                                                                7. Sukatto My Heart (Sato Masaki Solo Ver.)

                                                                8. Sukatto My Heart (Kudo Haruka Solo Ver.)

                                                                9. Sukatto My Heart (Oda Sakura Solo Ver.)

                                                              10. Sukatto My Heart (Ogata Haruna Solo Ver.)

                                                              11. Sukatto My Heart (Nonaka Miki Solo Ver.)

                                                              12. Sukatto My Heart (Makino Maria Solo Ver.)

                                                              13. Sukatto My Heart (Haga Akane Solo Ver.)

    EVENT V IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI (TGBS-8785)                                                                               

  OH MY WISH!/SUKATTO MY HEART/IMA SUGU TOBIKOMU YUUKI

    DVD SEULEMENT  

       1. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Fukumura Mizuki Solo Ver.)

       2. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Ikuta Erina Solo Ver.)

       3. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Sayashi Riho Solo Ver.)

       4. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Suzuki Kanon Solo Ver.)

       5. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Iikubo Haruna Solo Ver.)                              

                                                                6. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Ishida Ayumi Solo Ver.)

                                                                7. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Sato Masaki Solo Ver.)

                                                                8. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Kudo Haruka Solo Ver.)

                                                                9. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Oda Sakura Solo Ver.)

                                                              10. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Ogata Haruna Solo Ver.)

                                                              11. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Nonaka Miki Solo Ver.)

                                                              12. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Makino Maria Solo Ver.)

                                                              13. Ima Sugu Tobikomu Yuuki (Haga Akane Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

      

   

  Seishun Kozo ga Naiteiru/Yuugure wa Ameagari/Ima Koko Kara                                         Tsumetai Kaze to Kataomoi/ENDLESS LOVE/One and Only >