• ONNA TO OKOTO NO LULLABY GAME

  ONNA TO OKOTO NO LULLABY GAME

   EDITION RÉGULIÈRE (EPCE-5728)                                                                                                  

  Onna to Otoko no Lullaby Game

    CD SEULEMENT

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game

       2. Aisare Sugiru Koto wa nai no yo

       3. Onna to Otoko no Lullaby Game (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-5722)                                                                                                         

  Onna to Otoko no Lullaby Game

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game (WhiteDance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE  

   

    EDITION LIMITÉE B (EPCE-5724)                                                                                                     

  Onna to Otoko no Lullaby Game

    (CD+DVD) CONTENU DVD   

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game (Close-Up Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE  

   

    EDITION LIMITÉE C (EPCE-5726)                                                                                                         

  Onna to Otoko no Lullaby Game  (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game (Black Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

  SINGLE V (EPBE-5392)                                                                                                                         

  Onna to Otoko no Lullaby Game

    DVD SEULEMENT     

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game (Music Video)

       2. Onna to Otoko no Lullaby Game (Another Dance Ver.)

       3. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE 

  EVENT V (TGBS-5616)                                                                                                                      

  Onna to Otoko no Lullaby Game

    DVD SEULEMENT     

       1. Onna to Otoko no Lullaby Game (Takahashi Ai Solo Ver.)

       2. Onna to Otoko no Lullaby Game (Niigaki Risa Solo Ver.)

       3. Onna to Otoko no Lullaby Game (Kamei Eri Solo Ver.)

       4. Onna to Otoko no Lullaby Game (Michishige Sayumi Solo Ver.)

       5. Onna to Otoko no Lullaby Game (Tanaka Reina Solo Ver.)                                 

                                                                6. Onna to Otoko no Lullaby Game (Mitsui Aika Solo Ver.)

                                                                7. Onna to Otoko no Lullaby Game (Junjun Solo Ver.)

                                                                8. Onna to Otoko no Lullaby Game (Linlin Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

   

  < Appare Kaiten Zushi!                                                                                                                                                                                                       Maji Desu ka Ska!