• OSAKA KOI NO UTA

  OSAKA KOI NO UTA

   EDITION RÉGULIÈRE (EPCE-5365)                                                                                                      

  Osaka Koi no Uta

    CD SEULEMENT

       1. Osaka Koi no Uta

       2. NATURE IS GOOD!

       3. Osaka Koi no Uta (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION LIMITÉE (EPCE-5364)                                                                                                            

  Osaka Koi no Uta

    CD SEULEMENT

       1. Osaka Koi no Uta

       2. NATURE IS GOOD!

       3. Osaka Koi no Uta (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

  SINGLE V (EPBE-5169)                                                                                                                         

  Osaka Koi no Uta

    DVD SEULEMENT     

       1. Osaka Koi no Uta (Music Video)

       2. Osaka Koi no Uta (Dance Shot Ver.)

       3. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE 

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

   

  < THE MANPOWER!!                                                                                                                                                                                                                  Iroppoi Jirettai >