• ROMAN ~MY DEAR BOY~

  ROMAN ~MY DEAR BOY~

   EDITION RÉGULIÈRE (EPCE-5287)                                                                                                      

  Roman ~MY DEAR BOY~

    CD SEULEMENT

       1. Roman ~MY DEAR BOY~

       2. Fine Emotion!

       3. Roman ~MY DEAR BOY~ (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION LIMITÉE (EPCE-5286)                                                                                                            

  Roman ~MY DEAR BOY~

    CD SEULEMENT

       1. Roman ~MY DEAR BOY~

       2. Fine Emotion!

       3. Roman ~MY DEAR BOY~ (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

  SINGLE V (EPBE-5119)                                                                                                                         

  Roman ~MY DEAR BOY~

    DVD SEULEMENT     

       1. Roman ~MY DEAR BOY~ (Music Video)

       2. Roman ~MY DEAR BOY~ (Close-up Version)

       3. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE 

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

   

  < Ai Araba It's ll Right                                                                                                                                                                                      Joshi Kashimashi Monogatari >