• SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

   SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7191)                                                                                                    

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    CD SEULEMENT

       1. Sakura Night Fever

       2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin

       3. Osu! Kobushi Tamashii

       4. Sakura Night Fever (Instrumental)

       5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Instrumental)

       6. Osu! Kobushi Tamashii (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7192)                                                                                                 

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    CD SEULEMENT

       1. Sakura Night Fever

       2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin

       3. Osu! Kobushi Tamashii

       4. Sakura Night Fever (Instrumental)

       5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Instrumental)

       6. Osu! Kobushi Tamashii (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7193)                                                                                                   

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    CD SEULEMENT

       1. Sakura Night Fever

       2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin

       3. Osu! Kobushi Tamashii

       4. Sakura Night Fever (Instrumental)

       5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Instrumental)

       6. Osu! Kobushi Tamashii (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                         

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7185)                                                                                                         

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Sakura Night Fever (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7187)                                                                                                          

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   EDITION LIMITÉE C (EPCE-7189)                                                                                                        

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Osu! Kobushi Tamashii (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

      

   EVENT V SAKURA NIGHT FEVER (TGBS-9060)                                                                                        

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    DVD SEULEMENT  

       1. Sakura Night Fever (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Sakura Night Fever (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Sakura Night Fever (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Sakura Night Fever (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Sakura Night Fever (Hamaura Ayano Solo Ver.)

                                                                 6. Sakura Night Fever (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Sakura Night Fever (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Sakura Night Fever (Inoue Rei Solo Ver.)                             

   EVENT V CHOTTO GUCHOKU NI! CHOTOTSU MOUSHIN (TGBS-9061)                                                         

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    DVD SEULEMENT  

       1. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Hamaura Ayano Solo Ver.) 

                                                                 6. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin (Inoue Rei Solo Ver.)

    EVENT V OSU! KOUBUSHI TAMASHII (TGBS-9062)                                                                                   

  SAKURA NIGHT FEVER/CHOTTO GUCHOKU NI!.../OSU! KOBUSHI...

    DVD SEULEMENT  

       1. Osu! Kobushi Tamashii (Fujii Rio Solo Ver.)

       2. Osu! Kobushi Tamashii (Hirose Ayaka Solo Ver.)

       3. Osu! Kobushi Tamashii (Nomura Minami Solo Ver.)

       4. Osu! Kobushi Tamashii (Ogawa Rena Solo Ver.)

       5. Osu! Kobushi Tamashii (Hamaura Ayano Solo Ver.)

                                                                 6. Osu! Kobushi Tamashii (Taguchi Natsumi Solo Ver.)

                                                                 7. Osu! Kobushi Tamashii (Wada Sakurako Solo Ver.)

                                                                 8. Osu! Kobushi Tamashii (Inoue Rei Solo Ver.)   

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

      

   

  < Dosukoi! Kenkyo ni Daitan/Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta/Nen ni wa Nen...          Samba! Kobushi Janeiro/Bacchikoi Seishun!/Ora wa Ninkimono >