• SENOBI/DATE JA NAI YO UCHI NO JINSEI WA

  SENOBI/DATE JA NAI YO UCHI NO JINSEI WA

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50395)                                                                                                 

    CD SEULEMENT

       1. Senobi

       2. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa

       3. Senobi (Instrumental)

       4. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50396)                                                                                                 

    CD SEULEMENT

       1. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa

       2. Senobi

       3. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Instrumental)

       4. Senobi (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50387)                                                                                                    

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Senobi (Music Video)                                                        

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50389)                                                                                                      

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Music Video)                                                  

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       EDITION LIMITÉE C (HKCN-50391)                                                                                                      

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Senobi (Dance Shot Ver.)                                             

       2. Senobi (Jacket, MV Making-Off & Offshot video)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

    EDITION LIMITÉE D (HKCN-50393)                                                                                                     

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD

       1. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Dance Shot Ver.)

       2. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Jacket, MV Making-Off & Offshot video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V SENOBI (TGBS-8181)                                                                                                             

  Event V: Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Senobi (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Senobi (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Senobi (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Senobi (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Senobi (Uemura Akari Solo Ver.)

   EVENT V DATE JA NAI YO UCHI NO JINSEI WA (TGBS-8182)                                                                         

  Event V: Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Uemura Akari Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

    

   

  Black Buttefly/Kaze ni Fukarete                                                                                                                                                     Wonderful World/Ça va? Ça va? >