• SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI 

   EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7265)                                                                                                   

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    CD SEULEMENT

       1. Sexy Cat no Enzetsu

       2. Mukidashi de Mukiatte

       3. Sou ja nai

       4. Sexy Cat no Enzetsu (Instrumental)

       5. Mukidashi de Mukiatte (Instrumental)

                                                                    6. Sou ja nai (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7266)                                                                                                   

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    CD SEULEMENT

       1. Sexy Cat no Enzetsu

       2. Mukidashi de Mukiatte

       3. Sou ja nai

       4. Sexy Cat no Enzetsu (Instrumental)

       5. Mukidashi de Mukiatte (Instrumental)

                                                                    6. Sou ja nai (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                              WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7267)                                                                                                   

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    CD SEULEMENT

       1. Sexy Cat no Enzetsu

       2. Mukidashi de Mukiatte

       3. Sou ja nai

       4. Sexy Cat no Enzetsu (Instrumental)

       5. Mukidashi de Mukiatte (Instrumental)

                                                                    6. Sou ja nai (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7259)                                                                                                         

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Sexy Cat no Enzetsu (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

                                                                                                                                                                       EDITION LIMITÉE B (EPCE-7261)                                                                                                         

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Mukidashi de Mukiatte (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   EDITION LIMITÉE C (EPCE-7263)                                                                                                        

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Sou ja nai (Music Video)

     VENTE (CDJAPAN)

      WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   EVENT V (TGBS-9500)                                                                                                                          

  SEXY CAT NO ENZETSU/MUKIDASHI DE MUKIATTE/SOU JA NAI

    DVD SEULEMENT  

     1. Sexy Cat no Enzetsu (Close-Up Ver.)

     2. Sexy Cat no Enzetsu (Dance Shot Ver.)

     3. Mukidashi de Mukiatte (Close-Up Ver.)

     4. Mukidashi de Mukiatte (Dance Shot Ver.)

     5. Sou ja nai (Close-Up Ver.)                              

     6. Sou ja nai (Dance Shot Ver.) 

   MUSIC VIDEO                                                                                                                               

      

   

  Utakata Saturday Night!/The Vision/Tokyo to Iu Katasumi                                                                       BRAND NEW MORNING/Jealousy Jealousy >