• TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO... 

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7384)                                                                                                    

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    CD SEULEMENT

       1. Teion Yakedo

       2. Shunrenka

       3. I Need You ~Yozora no Kanransha~

       4. Teion Yakedo (Instrumental)

       5. Shunrenka (Instrumental)

                                                                        6. I Need You ~Yozora no Kanransha~ (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7385)                                                                                                 

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    CD SEULEMENT

       1. Teion Yakedo

       2. Shunrenka

       3. I Need You ~Yozora no Kanransha~

       4. Teion Yakedo (Instrumental)

       5. Shunrenka (Instrumental)

                                                                        6. I Need You ~Yozora no Kanransha~ (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7386)                                                                                                   

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    CD SEULEMENT

       1. Teion Yakedo

       2. Shunrenka

       3. I Need You ~Yozora no Kanransha~

       4. Teion Yakedo (Instrumental)

       5. Shunrenka (Instrumental)

                                                                        6. I Need You ~Yozora no Kanransha~ (Instrumental)

                                                                     VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                         

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7376)                                                                                                         

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Teion Yakedo (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7378)                                                                                                          

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Shunrenka (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   

  EDITION LIMITÉE C (EPCE-7380)                                                                                                        

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. I Need You ~Yozora no Kanransha~ (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   

  EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7382)                                                                                                        

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Shuukatsu Sensation (Dance Shot Ver.)

       2. Waratte (Dance Shot Ver.)

       3. Hana Moyou (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE         

   

   EVENT V (TGBS-10399)                                                                                                                           

  TEION YAKEDO/SHUNRENKA/I NEED YOU ~YOZORA NO...

    DVD SEULEMENT 

       1. Teion Yakedo (Close-up Ver.)                                        

       2. Shunrenka (Close-up Ver.)

       3. I Need You ~Yozora no Kanransha~ (Close-up Ver.II)

   

   

   

    MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  Shuukatsu Sensation/Waratte/Hana Moyou         Date no Hi wa Nido Kurai Shower Shite Dekaketai/Junjou cm (Centimeter)/Kon'ya Dake Ukaretakatta >