• THE POWER/KANASHIKI HEAVEN (SINGLE VERSION)

  THE POWER/KANASHIKI HEAVEN (SINGLE VERSION)

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7057)                                                                                                    

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"

    CD SEULEMENT

       1. The Power

       2. Kanashiki Heaven (Single Version)

       3. The Power (Instrumental)

       4. Kanashiki Heaven (Single Version) (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7058)                                                                                                    

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"

    CD SEULEMENT

       1. Kanashiki Heaven (Single Version)

       2. The Power

       3. Kanashiki Heaven (Single Version) (Instrumental)

       4. The Power (Instrumental)

                                                             VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7049)                                                                                                         

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. The Power (Music Video)                                                        

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7051)                                                                                                        

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kanashiki Heaven (Single Version) (Music Video)                                                   

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE C (EPCE-7053)                                                                                                           

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. The Power (Dance Shot Ver.)                                                    

       2. The Power (Jacket ・MV Making-Of)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE D (EPCE-7055)                                                                                                        

  Couvertures et Contenu de "The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)"  (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kanashiki Heaven (Single Version) (Dance Shot Ver.)

       2. Kanashiki Heaven (Single Version) (Jacket ・MV Making-Of)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V THE POWER (TGBS-8084)                                                                                                      

  Event V: The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)

    DVD SEULEMENT 

       1. The Power (Yajima Maimi Solo Ver.)                                        

       2. The Power (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. The Power (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. The Power (Okai Chisato Solo Ver.)

       5. The Power (Hagiwara Mai Solo Ver.)

   EVENT V KANASHIKI HEAVEN (TGBS-8085)                                                                                               

  Event V: The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)

    DVD SEULEMENT 

       1. Kanashiki Heaven (Yajima Maimi Solo Ver.)                                        

       2. Kanashiki Heaven (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. Kanashiki Heaven (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. Kanashiki Heaven (Okai Chisato Solo Ver.)

      5. Kanashiki Heaven (Hagiwara Mai)

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

     

   

  Kokoro no Sakebi wo uta ni Shite Mita/Love Take it All                                                                                                                                                     I miss you/THE FUTURE >