• TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

   TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

   EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50489)                                                                                                  

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    CD SEULEMENT

       1. Tsugitsugi Zokuzoku

       2. Itoshima Distance

       3. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru

       4. Tsugitsugi Zokuzoku (Instrumental)

       5. Itoshima Distance (Instrumental)

                                                                   6. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50490)                                                                                                  

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    CD SEULEMENT

       1. Tsugitsugi Zokuzoku

       2. Itoshima Distance

       3. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru

       4. Tsugitsugi Zokuzoku (Instrumental)

       5. Itoshima Distance (Instrumental)

                                                                   6. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION RÉGULIÈRE C (HKCN-50491)                                                                                                 

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    CD SEULEMENT

       1. Tsugitsugi Zokuzoku

       2. Itoshima Distance

       3. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru

       4. Tsugitsugi Zokuzoku (Instrumental)

       5. Itoshima Distance (Instrumental)

                                                                   6. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

    EDITION LIMITÉE A (HKCN-50481)                                                                                                     

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Tsugitsugi Zokuzoku (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE  

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50483)                                                                                                      

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Itoshima Distance (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50485)                                                                                                      

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V TSUGITSUGI ZOKUZOKU (TGBS-9171)                                                                                    

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    DVD SEULEMENT  

       1. Tsugitsugi Zokuzoku (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Tsugitsugi Zokuzoku (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       3. Tsugitsugi Zokuzoku (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       4. Tsugitsugi Zokuzoku (Katsuta Rina Solo Ver.)    

       5. Tsugitsugi Zokuzoku (Tamura Meimi Solo Ver.)    

                                                                   6. Tsugitsugi Zokuzoku (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                   7. Tsugitsugi Zokuzoku (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                   8. Tsugitsugi Zokuzoku (Sasaki Rikako Solo Ver.)

                                                                   9. Tsugitsugi Zokuzoku (Kamikokuryo Mie Solo Ver.)

   EVENT V ITOSHIMA DISTANCE (TGBS-9172)                                                                                            

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    DVD SEULEMENT  

       1. Itoshima Distance (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Itoshima Distance (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       3. Itoshima Distance (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       4. Itoshima Distance (Katsuta Rina Solo Ver.)        

       5. Itoshima Distance (Tamura Meimi Solo Ver.)       

                                                                   6. Itoshima Distance (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                   7. Itoshima Distance (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                   8. Itoshima Distance (Sasaki Rikako Solo Ver.)

                                                                   9. Itoshima Distance (Kamikokuryo Moe Solo Ver.)

    EVENT V KOI NARA TOKKU NI HAJIMATTERU (TGBS-9173)                                                                        

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    DVD SEULEMENT  

       1. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       3. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       4. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Katsuta Rina Solo Ver.)        

       5. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Tamura Meimi Solo Ver.)       

                                                                   6. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                   7. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                   8. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Sasaki Rikako Solo Ver.)

                                                                   9. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (Kamikokuryo Moe Solo Ver.)

    EDITION VINYL (UFWT-9005)                                                                                                               

  TSUGITSUGI ZOKUZOKU/ITOSHIMA DISTANCE/KOI NARA TOKKU...

    VINYL SEULEMENT FACE A

       1. Tsugitsugi Zokuzoku

       2. Itoshima Distance

                                                FACE B

       1. Koi Nara Tokku ni Hajimatteru

       2. Tsugitsugi Zokuzoku (SWG REMIX)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  De Sugita Kui wa Uta Renai/Donden Gaeshi/Watashi                                Umaku Ienai/Ai no Tame Kyou made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete.../Wasurete Ageru >