• HADAKA NO HADAKA NO HADAKA NO KISS/ARE KORE SHITAI!

  HADAKA NO HADAKA NO HADAKA NO KISS/ARE KORE SHITAI!

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50349)                                                                                                 

  Covers+Tracklist Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS!/Are Kore Shitai! (Juice=Juice)

    CD SEULEMENT

       1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS

       2. Are Kore Shitai!

       3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Instrumental)

       4. Are Kore Shitai! (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50350)                                                                                                 

  Covers+Tracklist Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai! (Juice=Juice)

    CD SEULEMENT

       1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS

       2. Are Kore Shitai!

       3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Instrumental)

       4. Are Kore Shitai! (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                         WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50343)                                                                                                     

  Covers+Tracklist Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai! (Juice=Juice)

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Music Video)                                                     

       2. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Dance Shot Ver.)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50345)                                                                                                       

  Covers+Tracklist Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai! (Juice=Juice)

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Are Kore Shitai! (Music Video)                                                   

       2. Are Kore Shitai! (Dance Shot Ver.)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50347)                                                                                                       

  Covers+Tracklist Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai! (Juice=Juice)

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Close-Up Ver.)                                                   

       2. Are Kore Shitai! (Close-Up Ver.)

       3. Making-of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

    EVENT V HADAKA NO HADAKA NO HADAKA NO KISS (TGBS-7896)                                                          

  Event V: "Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai!" (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Uemura Akari Solo Ver.)

   EVENT V ARE KORE SHITAI! (TGBS-7897)                                                                                                

  Event V: "Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai!" (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Hajimete wo Keiken Chuu (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                         

       2. Hajimete wo Keiken Chuu (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Hajimete wo Keiken Chuu (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Hajimete wo Keiken Chuu (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Hajimete wo Keiken Chuu (Uemura Akari Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

     

   

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu                                                                                                                                                 Black Butterly/Kaze ni Fukarete >