• IJIWARU SHINAIDE DAKISHIMETE YO/HAJIMETE WO KEIKEN CHUU

  IJIWARU SHINAIDE DAKISHIMETE YO/HAJIMETE WO KEIKEN CHUU

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50331)                                                                                                 

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu

    CD SEULEMENT

       1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo

       2. Hajimete wo Keiken Chuu

       3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Instrumental)

       4. Hajimete wo Keiken Chuu (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50332)                                                                                                 

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu

    CD SEULEMENT

       1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo

       2. Hajimete wo Keiken Chuu

       3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Instrumental)

       4. Hajimete wo Keiken Chuu (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50324)                                                                                                    

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo (Music Video)                                                        

       2. Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo (Dance Shot Ver.)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50326)                                                                                                     

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hajimete wo Keiken-chuu (Music Video)                                                    

       2. Hajimete wo Keiken-chuu (Group Shot Ver.)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50328)                                                                                                       

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo (Close-up Ver.)                                                    

       2. Hajimete wo Keiken-chuu (Close-up Ver.)

       3. Making-of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE D (HKCN-50330)                                                                                                      

  Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu  CD SEULEMENT

       1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo

       2. Hajimete wo Keiken Chuu

       3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Instrumental)

       4. Hajimete wo Keiken Chuu (Instrumental) 1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Miyazaki Yuka Solo Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

    EVENT V IJIWARU SHINAIDE DAKISHIMETE YO (TGBS-7642)                                                                      

  Event V: Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Uemura Akari Solo Ver.)

   EVENT V HAJIMETE WO KEIKEN CHUU (TGBS-7643)                                                                                   

  Event V: Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo/Hajimete wo Keiken Chuu (Juice=Juice)

    DVD SEULEMENT 

       1. Hajimete wo Keiken Chuu (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Hajimete wo Keiken Chuu (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Hajimete wo Keiken Chuu (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Hajimete wo Keiken Chuu (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Hajimete wo Keiken Chuu (Uemura Akari Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

     

   

  Romance no Tochuu                                                                                                                                Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS/Are Kore Shitai! >