• HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

   HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7280)                                                                                                    

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    CD SEULEMENT

       1. Hatsukoi Sunrise

       2. Just Try!

       3. Uruwashi no Camellia

       4. Hatsukoi Sunrise (Instrumental)

       5. Just Try! (Instrumental)

                                                                     6. Uruwashi no Camellia (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7281)                                                                                                 

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    CD SEULEMENT

       1. Hatsukoi Sunrise

       2. Just Try!

       3. Uruwashi no Camellia

       4. Hatsukoi Sunrise (Instrumental)

       5. Just Try! (Instrumental)

                                                                     6. Uruwashi no Camellia (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7282)                                                                                                   

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    CD SEULEMENT

       1. Hatsukoi Sunrise

       2. Just Try!

       3. Uruwashi no Camellia

       4. Hatsukoi Sunrise (Instrumental)

       5. Just Try! (Instrumental)

                                                                     6. Uruwashi no Camellia (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                         

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7274)                                                                                                         

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hatsukoi Sunrise (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7276)                                                                                                          

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Just Try! (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   

  EDITION LIMITÉE C (EPCE-7278)                                                                                                        

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Uruwashi no Camellia (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

  EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7304)                                                                                                        

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hatsukoi Sunrise (Dance Shot Ver.)

       2. Just Try! (Dance Shot Ver.)

       3. Uruwashi no Camellia (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE         

   EVENT V (TGBS-9653)                                                                                                                           

  HATSUKOI SUNRISE/JUST TRY!/URUWASHI NO CAMELLIA

    DVD SEULEMENT 

       1. Hatsukoi Sunrise (Close-up Ver.)                                        

       2. Just Try! (Close-up Ver.)

       3. Uruwashi Camellia (Close-up Ver.)

   

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  Hitorijime/Watashi ga Obasan ni Natte mo                                                                                                               Shuukatsu Sensation/Waratte/Hana Moyou >