• SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU 

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7355)                                                                                                    

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    CD SEULEMENT

       1. Shuukatsu Sensation

       2. Waratte

       3. Hana Moyou

       4. Shuukatsu Sensation (Instrumental)

       5. Waratte (Instrumental)

                                                                     6. Hana Moyou (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7356)                                                                                                 

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    CD SEULEMENT

       1. Shuukatsu Sensation

       2. Waratte

       3. Hana Moyou

       4. Shuukatsu Sensation (Instrumental)

       5. Waratte (Instrumental)

                                                                     6. Hana Moyou (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7357)                                                                                                   

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    CD SEULEMENT

       1. Shuukatsu Sensation

       2. Waratte

       3. Hana Moyou

       4. Shuukatsu Sensation (Instrumental)

       5. Waratte (Instrumental)

                                                                     6. Hana Moyou (Instrumental)

                                                                VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                         

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7347)                                                                                                         

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Shuukatsu Sensation (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7349)                                                                                                          

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Waratte (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   

  EDITION LIMITÉE C (EPCE-7351)                                                                                                        

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Hana Moyou (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

  EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7353)                                                                                                        

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

  (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Shuukatsu Sensation (Dance Shot Ver.)

       2. Waratte (Dance Shot Ver.)

       3. Hana Moyou (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE         

   EVENT V (TGBS-9965)                                                                                                                           

  SHUUKATSU SENSATION/WARATTE/HANA MOYOU

    DVD SEULEMENT 

       1. Shuukatsu Sensation (Close-up Ver.)                                        

       2. Waratte (Close-up Ver.)

       3. Hana Moyou (Close-up Ver.)

   

    MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  Hatsukoi Cider/Just Try!/Uruwashi Camellia                                                       Teion Yakedo/Shunrenka/I Need You ~Yozora no Kanransha~ >