• KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7396)                                                                                                    

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    CD SEULEMENT

       1. Kore Kara da!

       2. Ashita Tenki ni Naare

       3. Kore Kara da! (Instrumental)

       4. Ashita Tenki ni Naare (Instrumental)

     VENTE (CDJAPAN)

                                                                 WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                               

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7397)                                                                                                 

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    CD SEULEMENT

       1. Kore Kara da!

       2. Ashita Tenki ni Naare

       3. Kore Kara da! (Instrumental)

       4. Ashita Tenki ni Naare (Instrumental)

     VENTE (CDJAPAN)

                                                                 WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                               

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7390)                                                                                                         

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kore Kara da! (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7392)                                                                                                          

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ashita Tenki ni Naare (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   

   EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7394)                                                                                                          

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Kore Kara da! (Front Shot ver.)

       2. Ashita Tenki ni Naare (Front Shot ver.)                     

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   EVENT V (TGBS-10400)                                                                                                                           

  KORE KARA DA!/ASHITA TENKI NI NAARE

    DVD SEULEMENT  

       1. Kore Kara da! (Close-up Ver.)

       2. Ashita Tenki ni Naare (Close-up Ver.)

   

   

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

    

   

  <Shalala! Yareru Hazu sa/Ee ja nai ka Ninja nai ka                                                                                                                         Kitto Watashi wa/Naseba Naru >