• SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7345)                                                                                                    

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    CD SEULEMENT

       1. Shalala! Yareru Hazu sa

       2. Ee ja nai ka Ninja nai ka

       3. Shalala! Yareru Hazu sa (Instrumental)

       4. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Instrumental)

     VENTE (CDJAPAN)

                                                                        

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7346)                                                                                                 

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    CD SEULEMENT

       1. Shalala! Yareru Hazu sa

       2. Ee ja nai ka Ninja nai ka

       3. Shalala! Yareru Hazu sa (Instrumental)

       4. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Instrumental)

     VENTE (CDJAPAN)

                                                                 WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                               

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7339)                                                                                                         

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Shalala! Yareru Hazu sa (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   EDITION LIMITÉE B (EPCE-7341)                                                                                                          

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    (CD+DVD) CONTENU DVD    

       1. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

   EDITION LIMITÉE SP (EPCE-7343)                                                                                                          

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    (CD+DVD) CONTENU CD

       1. Ee ja nai ka Ninja nai ka

       2. Shalala! Yareru Hazu sa 

       3. Yami ni Nukegake

       4. Pitch Pichi Tomodachi

       5. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Instrumental)

       6. Shalala! Yareru Hazu sa (Instrumental)

                                                                      7. Yami ni Nukegake (Instrumental)

                                                                      8. Pitch Pichi Tomodachi (Instrumental)

                                                                                      CONTENU DVD

                                                                     1. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Dance Shot Ver.)

                                                                     2. Shalala! Yareru Hazu sa (Dance Shot Ver.)

                                                                  VENTE (CDJAPAN)

                                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V (TGBS-9878)                                                                                                                           

  SHALALA! YARERU HAZU SA/EE JA NAI KA NINJA NAI KA

    DVD SEULEMENT  

       1. Shalala! Yareru Hazu sa (Close-up Ver.)

       2. Ee ja nai ka Ninja nai ka (Close-up Ver.)

   

   

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

    

   

  <Samba! Kobushi Janeiro/Bacchikoi Seishun!/Ora wa Ninkimono                                                                             Kore Kara da!/Ashita Tenki ni Naare >