• NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

   NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

   

  EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50479)                                                                                                  

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    CD SEULEMENT

       1. Next is you!

       2. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai

       3. Next is you! (Instrumental)

       4. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50480)                                                                                                

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    CD SEULEMENT

       1. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai

       2. Next is you!

       3. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Instrumental)

       4. Next is you! (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  EDITION LIMITÉE A (HKCN-50471)                                                                                                       

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Next is you! (Music Video)                                                        

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

  EDITION LIMITÉE B (HKCN-50473)                                                                                                     

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Music Video)                                                  

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

               

  EDITION LIMITÉE C (HKCN-50475)                                                                                                      

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. Next is you! (Dance Shot Ver.)                                             

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

  EDITION LIMITÉE D (HKCN-50477)                                                                                                      

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD

       1. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V NEXT IS YOU! (TGBS-8988)                                                                                                       

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    DVD SEULEMENT 

       1. Next is you! (Hidaka Aiko Solo Ver.)                                        

       2. Next is you! (Dogakiuchi Aoi Solo Ver.)

       3. Next is you! (Adachi Mayu Solo Ver.)

       4. Next is you! (Sakamoto Hana Solo Ver.)

       5. Next is you! (Tsurui Rurika Solo Ver.)

   EVENT V KARADA DAKE GA OTONA NI NATTA JANAI (TGBS-8989)                                                            

  NEXT IS YOU!/KARADA DAKE GA OTONA NI NATTAN JANAI

    DVD SEULEMENT 

       1. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Miyazaki Yuka Solo Ver.)                                        

       2. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Kanazawa Tomoko Solo Ver.)

       3. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Takagi Sayuki Solo Ver.)

       4. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Miyamoto Karin Solo Ver.)

       5. Karada Dake ga Otona ni Nattan Janai (Uemura Akari Solo Ver.)

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                

    

   

  Wonderful World/Ca va? Ca va?                                Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~/KEEP ON Joshou Shikou!!/Ashita Yarou wa Bakayarou >