• SAMUI NE.

  SAMUI NE.

  EDITION RÉGULIÈRE (HKCN-50263)                                                                                                    

  Samui Ne.

    CD SEULEMENT

       1. Samui ne.

       2. Watashi, Choito Kawaii Ura Bancho

       3. Samui ne. (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                                                     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  EDITION LIMITÉE A (HKCN-50256)                                                                                                       

  Samui Ne.

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD   

       1. Samui Ne. (Yuki Ni Negai Wo.)                                     

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                         

  EDITION LIMITÉE B (HKCN-50258)                                                                                                       

  Samui Ne.

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD     

       1. Samui Ne. (Group Shot Version)                                          

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50260)                                                                                                  

  Samui Ne.

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD     

       1. Samui Ne. (Group Shot Version II)                               

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

  EDITION LIMITÉE D (HKCN-50262)                                                                                                     

  Samui Ne.

    CD SEULEMENT

       1. Samui ne.     

       2. Watashi, Choito Kawaii Ura Bancho      

       3. Samui ne. (Instrumental)                                     

    VENTE (CDJAPAN)

                                                          WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  SINGLE V (HKBN-50173)                                                                                                                      

  Samui Ne.   DVD SEULEMENT     

       1. Samui ne. (Music Video)                                                   

       2. Samui ne. (Betsu Version)

       3. Making-Of

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V (TGBS-7071)                                                                                                                             

  Samui Ne.

    DVD SEULEMENT 

       1. Samui ne. (Wada Ayaka Solo Ver.)                                       

       2. Samui ne. (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Samui ne. (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       4. Samui ne. (Katsuta Rina Solo Ver.)

       5. Samui ne. (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                               6. Samui ne. (Nakanishi Kana Solo Ver.)

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

    

  < Suki Yo, Junjo Hankoki                                                                                                                                                                                       Tabidachi no Haru ga Kita >