• TABIDACHI NO HARU GA KITA

  TABIDACHI NO HARU GA KITA

  EDITION RÉGULIÈRE (HKCN-50287)                                                                                                    

  Tabidachi No Haru Ga Kita

    CD SEULEMENT

       1. Tabidachi no Haru ga Kita

       2. Doushiyo

       3. Tabidachi no Haru ga Kita (Instrumental)

      VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  EDITION LIMITÉE A (HKCN-50280)                                                                                                       

  Tabidachi No Haru Ga Kita

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD   

       1. Tabidachi no Haru ga Kita (Music Video)

       2. Tabidachi no Haru ga Kita (Close-Up Ver.)                                    

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  EDITION LIMITÉE B (HKCN-50282)                                                                                                      

  Tabidachi No Haru Ga Kita

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD     

       1. Tabidachi no Haru ga Kita (Music Video)

       2. Tabidachi no Haru ga Kita (Dance Shot Ver.)                                        

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50284)                                                                                           

  Tabidachi No Haru Ga Kita

    (CDREG+DVD) CONTENU DVD     

       1. Tabidachi no Haru ga Kita (Music Video) 

       2. Making-Of                             

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                  

   EDITION LIMITÉE D (HKCN-50286)                                                                                                   

  Tabidachi No Haru Ga Kita

    CD SEULEMENT

       1. Tabidachi no Haru ga Kita     

       2. Doushiyo      

       3. Tabidachi no Haru ga Kita (Instrumental)                                     

    VENTE (CDJAPAN)

                                                          WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V (TGBS-7179)                                                                                                                             

  Tabidachi no Haru ga Kita

    DVD SEULEMENT 

       1. Tabidachi no Haru ga Kita (Wada Ayaka Solo Ver.)                                      

       2. Tabidachi no Haru ga Kita (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Tabidachi no Haru ga Kita (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. Tabidachi no Haru ga Kita (Takeuchi Akari Solo Ver.)

       5. Tabidachi no Haru ga Kita (Katsuta Rina Solo Ver.)

                                                               6. Tabidachi no Haru ga Kita (Tamura Meimi Solo Ver.)

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                    

   

  < Samui Ne.                                                                                                                                                                                         Atarashii Watashi ni Nare!/Yattaruchan >