• SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    

   EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50550)                                                                                                 

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    CD SEULEMENT

       1. SEXY SEXY

       2. Naite Ii yo

       3. Vivid Midnight

       4. SEXY SEXY (Instrumental)

       5. Naite Ii yo (Instrumental)

                                                                        6. Vivid Midnight (Instrumental)

                                                                      VENTE (CDJAPAN)

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50551)                                                                                                 

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    CD SEULEMENT

       1. SEXY SEXY

       2. Naite Ii yo

       3. Vivid Midnight

       4. SEXY SEXY (Instrumental)

       5. Naite Ii yo (Instrumental)

                                                                        6. Vivid Midnight (Instrumental)

                                                                      VENTE (CDJAPAN)

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE C (HKCN-50552)                                                                                                 

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    CD SEULEMENT

       1. SEXY SEXY

       2. Naite Ii yo

       3. Vivid Midnight

       4. SEXY SEXY (Instrumental)

       5. Naite Ii yo (Instrumental)

                                                                        6. Vivid Midnight (Instrumental)

                                                                      VENTE (CDJAPAN)

   

                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION LIMITÉE A (HKCN-50542)                                                                                                       

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. SEXY SEXY (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   

                                                                                                                                             EDITION LIMITÉE B (HKCN-50544)                                                                                                       

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Naite Ii yo (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EDITION LIMITÉE C (HKCN-50546)                                                                                                       

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Vivid Midnight (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EDITION LIMITÉE SP (HKCN-50548)                                                                                                     

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. SEXY SEXY (Dance Shot Ver.)

       2. Naite Ii yo (Dance Shot Ver.)

       2. Vivid Midnight (Dance Shot Ver.)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

    EVENT V (TGBS-10471)                                                                                                                           

  SEXY SEXY/NAITE II YO/VIVID MIDNIGHT

    DVD SEULEMENT 

       1. SEXY SEXY (Close-Up Ver.)                                    

       2. Naite Ii yo (Close-Up Ver.)

   

   

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                               

      

   

  Jidanda Dance/Feel! Kanjiru yo