• THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7105)                                                                                                    

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

    CD SEULEMENT

       1. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~

       2. Gamusha LIFE

       3. Tsugi no Kado wo Magare

       4. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Instrumental)

                                                                 5. Gamusha LIFE (Instrumental)

                                                                 6. Tsugi no Kado wo Magare (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7106)                                                                                                    

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

    CD SEULEMENT

       1. Gamusha LIFE

       2. Tsugi no Kado wo Magare

       3. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~

       4. Gamusha LIFE (Instrumental)

                                                                 5. Tsugi no Kado wo Magare (Instrumental)

                                                                 6. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE       

   EDITION RÉGULIÈRE C (EPCE-7107)                                                                                                   

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

    CD SEULEMENT

       1. Tsugi no Kado wo Magare

       2. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~

       3. Gamusha LIFE

       4. Tsugi no Kado wo Magare (Instrumental)

                                                                 5. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Instrumental)

                                                                 6. Gamusha LIFE (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE                                                                                                                                                                                                                                                                   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7099)                                                                                                         

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE B (EPCE-7101)                                                                                                          

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. Gamusha LIFE (Music Video)                            

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

  4

   EDITION LIMITÉE C (EPCE-7103)                                                                                                        

  THE MIDDLE.../GAMUSHA LIFE/TSUGI NO KADO WO MAGARE

  (CDREG.C+DVD) CONTENU DVD    

       1. Tsugi no Kado wo Magare (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V THE MIDDLE MANAGEMENT ~JOSEI CHUUKAN KANRISHOKU~ (TGBS-8520)                                    

    DVD SEULEMENT  

       1. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Yajima Maimi Solo Ver.)

       2. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Okai Chisato Solo Ver.)

       5. THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (Hagiwara Mai Solo Ver.)                             

   EVENT V GAMUSHA LIFE (TGBS-8521)                                                                                                     

    DVD SEULEMENT  

       1. Gamusha LIFE (Yajima Maimi Solo Ver.)

       2. Gamusha LIFE (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. Gamusha LIFE (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. Gamusha LIFE (Okai Chisato Solo Ver.)

       5. Gamusha LIFE (Hagiwara Mai Solo Ver.) 

    EVENT V TSUGI NO KADO WO MAGARE (TGBS-8522)                                                                                 

    DVD SEULEMENT  

       1. Tsugi no Kado wo Magare (Yajima Maimi Solo Ver.)

       2. Tsugi no Kado wo Magare (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. Tsugi no Kado wo Magare (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. Tsugi no Kado wo Magare (Okai Chisato Solo Ver.)

       5. Tsugi no Kado wo Magare (Hagiwara Mai Solo Ver.)    

   

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

     


  I miss you/THE FUTURE                                                                                                                                       Arigatou ~Mugen no Yell~/Arashi wo Okosunda Exciting Fight! >