• I MISS YOU/THE FUTURE

  I MISS YOU/THE FUTURE

  EDITION RÉGULIÈRE A (EPCE-7082)                                                                                                    

  I MISS YOU/THE FUTURE

    CD SEULEMENT

       1. I miss you

       2. THE FUTURE

       3. I miss you (Instrumental)

       4. THE FUTURE (Instrumental)

                                                             VENTE (CDJAPAN)

                                                             WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION RÉGULIÈRE B (EPCE-7083)                                                                                                    

  I MISS YOU/THE FUTURE

    CD SEULEMENT

       1. THE FUTURE

       2. I miss you

       3. THE FUTURE (Instrumental)

       4. I miss you (Instrumental)

                                                            VENTE (CDJAPAN)

                                                           WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE A (EPCE-7074)                                                                                                         

  I MISS YOU/THE FUTURE

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. I miss you (Music Video)                                                        

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE B (EPCE-7076)                                                                                                         

  I MISS YOU/THE FUTURE

    (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. THE FUTURE (Music Video)                                                    

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDITION LIMITÉE C (EPCE-7078)                                                                                                           

  I MISS YOU/THE FUTURE

    (CDREG.A+DVD) CONTENU DVD    

       1. I miss you (Dance Shot Ver.)                                                    

       2. I miss you (Making-Of)

    VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EDITION LIMITÉE D (HKCN-50330)                                                                                                      

  I MISS YOU/THE FUTURE  (CDREG.B+DVD) CONTENU DVD    

       1. THE FUTURE (Dance Shot Ver.)

       2. THE FUTURE (Making-Of)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   EVENT V I MISS YOU (TGBS-8307)                                                                                                        

  I MISS YOU/THE FUTURE

    DVD SEULEMENT 

       1. I miss you (Yajima Maimi Solo Ver.)                                        

       2. I miss you (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. I miss you (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. I miss you (Okai Chisato Solo Ver.)

       5. I miss you (Hagiwara Mai Solo Ver.)

   EVENT V THE FUTURE (TGBS-8308)                                                                                                          

  I MISS YOU/THE FUTURE

    DVD SEULEMENT 

       1. THE FUTURE (Yajima Maimi Solo Ver.)                                        

       2. THE FUTURE (Nakajima Saki Solo Ver.)

       3. THE FUTURE (Suzuki Airi Solo Ver.)

       4. THE FUTURE (Okai Chisato Solo Ver.)

      5. THE FUTURE (Hagiwara Mai)

  MUSIC VIDEO                                                                                                                                   

     

   

  The Power/Kanashiki Heaven (Single Version)                                 THE MIDDLE MANAGEMENT ~Josei Chuukan Kanrishoku~/Gamusha LIFE/Tsugi no Kado wo Magare >