• DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

   DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

   EDITION RÉGULIÈRE A (HKCN-50468)                                                                                                  

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    CD SEULEMENT

       1. De Sugita Kui wa Uta Renai

       2. Donden Gaeshi

       3. Watashi

       4. De Sugita Kui wa Uta Renai (Instrumental)

       5. Donden Gaeshi (Instrumental)

                                                                   6. Watashi (Instrumental)

                                                               VENTE (CDJAPAN)

                                               WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE   

   EDITION RÉGULIÈRE B (HKCN-50469)                                                                                                  

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    CD SEULEMENT

       1. De Sugita Kui wa Uta Renai

       2. Donden Gaeshi

       3. Watashi

       4. De Sugita Kui wa Uta Renai (Instrumental)

       5. Donden Gaeshi (Instrumental)

                                                                   6. Watashi (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

   EDITION RÉGULIÈRE C (HKCN-50470)                                                                                                 

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    CD SEULEMENT

       1. De Sugita Kui wa Uta Renai

       2. Donden Gaeshi

       3. Watashi

       4. De Sugita Kui wa Uta Renai (Instrumental)

       5. Donden Gaeshi (Instrumental)

                                                                   6. Watashi (Instrumental)

                                                              VENTE (CDJAPAN)

                                                            WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE    

    EDITION LIMITÉE A (HKCN-50462)                                                                                                     

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. De Sugita Kui wa Uta Renai (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

       WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE  

   

   EDITION LIMITÉE B (HKCN-50464)                                                                                                      

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Donden Gaeshi (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

     WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EDITION LIMITÉE C (HKCN-50466)                                                                                                      

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    (CD+DVD) CONTENU DVD

       1. Watashi (Music Video)

      VENTE (CDJAPAN)

    WATASHI GA IU MAE NI DAKISHIMENAKYA NE

   

   EVENT V DE SUGITA KUI WA UTA RENAI (TGBS-8848)                                                                          

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    DVD SEULEMENT  

       1. De Sugita Kui wa Uta Renai (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. De Sugita Kui wa Uta Renai (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. De Sugita Kui wa Uta Renai (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. De Sugita Kui wa Uta Renai (Takeuchi Akari Solo Ver.)    

       5. De Sugita Kui wa Uta Renai (Katsuta Rina Solo Ver.)    

                                                                   6. De Sugita Kui wa Uta Renai (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                                   7. De Sugita Kui wa Uta Renai (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                   8. De Sugita Kui wa Uta Renai (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                   9. De Sugita Kui wa Uta Renai (Sasaki Rikako Solo Ver.)

   EVENT V DONDEN GAESHI (TGBS-8849)                                                                                                 

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    DVD SEULEMENT  

       1. Donden Gaeshi (Wada Ayaka Solo Ver.)

       2. Donden Gaeshi (Fukuda Kanon Solo Ver.)

       3. Donden Gaeshi (Nakanishi Kana Solo Ver.)

       4. Donden Gaeshi (Takeuchi Akari Solo Ver.)        

       5. Donden Gaeshi (Katsuta Rina Solo Ver.)       

                                                                   6. Donden Gaeshi (Tamura Meimi Solo Ver.)

                                                                   7. Donden Gaeshi (Murota Mizuki Solo Ver.)

                                                                   8. Donden Gaeshi (Aikawa Maho Solo Ver.)

                                                                   9. Donden Gaeshi (Sasaki Rikako Solo Ver.)

    EVENT V WATASHI (TGBS-8850)                                                                                                            

  DE SUGITA KUI WA UTA RENAI/DONDEN GAESHI/WATASHI

    DVD SEULEMENT  

       1. Watashi (Close-Up Ver.)

       2. Watashi (Dance Shot Ver.)

       3. Watashi (Jacket Satsuei • MV Satsuei Making • Offshot Eizo)

   

   

   MUSIC VIDEO                                                                                                                                 

      

   

  Nana Korobi Ya Oki/Gashin Shoutan/Mahou Tsukai Sally                                                                        Tsugitsugi Zokuzoku/Itoshima Distance/Koi Nara Tokku ni Hajimatteru >